Sposoby na reklamę małej firmy

Przed rozpoczęciem reklamowania firmy konieczne jest określenie grupy odbiorców, do której taka reklama powinna dotrzeć. Grupa odbiorców zależna jest od charakteru działalności firmy.  Oznakowanie siedziby firmy stacjonarnej. Jeśli firma ma charakter stacjonarny (np., punkt usługowy bądź sprzedażowy) należy zadbać o jego widoczność, dzięki czemu potencjalny klient trafi bez żadnego wysiłku. Continue Reading